> Home > 가정교회 > 목장자료실
 
입회원서
백운현 2008-08-16 13:12:31 3036
입회원서.hwp

       
회원언약서 백운현 2008.08.16
헌신 카드 백운현 2008.07.06
 
 
 
대전사랑의침례교회 | 대전시 유성구 학하복용서로19 | Tel: 042)823-3693 | Fax: 042)823-3694
Copyright (c) 2008 Sarang Baptist Church of Daejeon All right reserved.